💠 محبوب ترین کشورها از نظر کار برای مهاجران

این نظر سنجی از 366/139 نفر در 197 کشور جهان برگزار شده است که اعلام نتایج به شکل زیر میباشد

آمریکا

آلمان

کانادا

ویزای کار کانادا
ویزای کار کانادا

استرالیا

انگلستان

اسپانیا

فرانسه

سوئیس

ایتالیا

ژاپن

کاریابی بین المللی کارپیرا شما را از اخرین اخبار و اطلاعات کار و اقامت در کشورهای مختلف جهان مطلع می نماید .