کانادا ➖ پذیرش اکسپرس انتری در سال 2019 و 2020 بیشتر خواهد گردید:


به گفته اداره مهاجرت،شهروندی و پناهندگی کانادا (IRCC)، در هشت ماهه ابتدای سال ۲۰۱۸ حدود ۱۲ درصد از درخواست های اکسپرس اینتری پذیرش شدند که در مقایسه با تاریخ مشابه سال ۲۰۱۷ حدود ۳ درصد افزایش داشته است. پیش بینی می شود در دو سال آینده نیز با روند افزایشی پذیرش ها روبرو باشیم.


موسسه مهاجرتی کارپیرا
موسسه مهاجرتی کارپیرا

در سال ۲۰۱۸، هر دو هفته یکبار پذیرش های اکسپرس اینتری صادر می شدند. . البته در آخرین ماه سال به فاصله یک هفته انجام شد و این شاید به این معنی باشد که در سال جدید در فاصله کمتر از دو هفته به پرونده های اکسپرس اینتری رسیدگی شود.

منبع خبر : https://karpirajobs.com/