علی نوری م.

علی نوری م.

علی نوری هستم، دانش آموخته دانشگاه های لوگانو سوئیس و Concordia در مونترال کانادا در زمینه مدیریت استراتژیک. من در سال 2016 موفق به اخذ مدرک DBA از داشنگاه تهران شدم و حدود 5 سال است وب سایت یک تبلیغ نویس را تاسیس نموده و از سال 2011 تبلیغ نویسی را در ایران برای زبان های فارسی و انگلیسی شروع نمودم.
پروفایل علی نوری م.
- ۱ دقیقه