شرایط معامله در اسلام و حکم معامله در فارکس

معامله و خرید و فروش از گذشته های دور در بین جوامع انسانی رواج داشته است و در بازارهای عرضه کالا معاملات بسیاری انجام می شده است. از این رو می توان گفت که معامله بخشی جدایی ناپذیر از زندگی انسانها است. امروز برخی از روشهای معاملاتی که در گذشته رواج داشته است نیز هم اکنون ادامه می یابد. به غیر از روشهایی که در گذشته مرسوم بوده است امروزه بسیاری روش های جدید معاملاتی نیز به وجود آمده که شاید برخی از آنها را نشنیده باشید و یا آشنایی لازم را نداشته باشید.

روش معاملاتی در گذشته

همانطور که در بالا نیز گفتیم، انجام این دست معاملات از دیرباز بین افراد یک جامعه رواج داشته است به نحوی که شخص سرمایه‌دار یا خود اقدام به انجام معامله می‌کرده است و یا شخصی را به عنوان وکیل و قیم خود انتخاب کرده و در برابر پرداخت مقداری مزد یا در برخی موارد مجانی از او می‌خواسته تا معامله را برپا کند. در این حالت تمامی سود و زیان مربوط به صاحب سرمایه است. بنابراین شرایط معامله در اسلام از قوانین مشخصی برخوردار است و به سوالات افراد در این حوزه به گونه ای درست پاسخ می دهد.

روش معامله گری حلال و حرام

هرگاه این روش معامله‌گری بین افراد در یک جامعه صورت گیرد، از نظر شرعی هیچ اشکالی ندارد، زیرا در تمامی مراحل شروط یک معامله رعایت می‌شود و هیچ شرطی مخالف با حکم شرع وجود نداشته و در نهایت از نظر مراجع جایز است.

در واقع با این شیوه معامله‌گری متوجه می‌شوید که بین دو طرف عدالت رعایت شده و مورد معامله که می‌تواند جنس یا خدمتی باشد، به اندازه واقعی خود خرید و فروش شده است. هرگاه یکی از طرفین به دنبال کسب سود بیشتر در قوانین تغییری ایجاد کند، این معامله باطل و از نظر اسلام حرام اعلام شده و شخص باید خسارت وارد آمده را پرداخت کند.

شرط دیگر جایز بودن اجرای معامله، نداشتن ضرر جانی و مالی برای هر یک از طرفین و شخص ثالث در این امر است. به عنوان مثال چنانچه جنسی یا خدمتی انجام شود که باعث گردد به شخص آسیب جانی یا مالی برسد و یا بخواهد با استفاده از آن دیگران را تهدید کند، معامله از نظر اسلام غیرشرعی بوده و باطل اعلام می‌شود.

ربا چیست؟

در شرایط معامله در اسلام می توان ربا را به نحوه صحیح تعریف کرد. ربا، یکی دیگر از شروط معامله سالم در اسلام است. بهره کشیدن بر روی پولی که قرض داده می‌شود، ربا نامیده شده و از نظر اسلام حرام است.

در چه صورتی معامله در بازار فارکس حرام است؟

در این میان مسئله خرید و فروش در بازار فارکس نیز که مسئله جدیدی است و بسیاری از افراد آشنایی لازم با این حوزه را ندارند. سوالی که پیش می آید آیا طبق قوانین اسلامی انجام معامله در بازار فارکس حرام است؟ در پاسخ می توان گفت: معامله در بازار فارکس، چنانچه با این دید انجام شود که پول به عنوان کالا مورد خرید و فروش قرار گیرد، حرام است. به طور کلی می توان گفت اگر قصد افراد از خرید و فروش جنس، کالا یا ارز در بازار فارکس، کالا قرار دادن پول باشد در نتیجه نظر مراجع درباره حکم معامله در بازار فارکس آن است که باید با احتیاط و شک این کار را انجام داد.

جمع بندی

در این مقاله درباره حکم شرعی فارکس و معاملاتی که در این بازار بین المللی انجام می شود گفته شد. امیدواریم توانسته باشیم شما را با قوانین اسلامی در معاملات بازار فارکس آشنا کرده باشیم.