شیر برقی پنوماتیک

شیر برقی پنوماتیک چیست ؟

شیر برقی پنوماتیک برای کنترل جریان هوای فشرده مورد استفاده قرار می گیرد. به همین خاطر این شیر را با نام پنوماتیک یا بادی معرفی می کنند. شیرهای برقی با تنوع زیادی عرضه می شوند که هر کدام از این شیرها با توجه به ساختار و نوع عملکرد قابل تقسیم بندی می شوند. ضمن اینکه قادر به کنترل سیالات مایع یا گاز نیز می باشند.

کاربرد شیر برقی پنوماتیک

از شیر های برقی پنوماتیک برای قطع و وصل کردن و اعمال تغییرات بر روی جریان های گازی فشرده یا بادی استفاده می شود. در شیرهای برقی پنوماتیک امکان تبدیل انرژی الکتریسیته به انرژی مکانیکی وجود دارد. این تاثیر با اعمال تغییرات بر روی مسیر هوای فشرده همراه خواهد بود.قطع و وصل شدن جریان های گازی در شیر برقی پنوماتیک به واسطه جریان های الکتریکی انجام می گیرد. این شیرها به شکل دو یا سه راهه عرضه می گردند. جریان الکتریکی به سلونوئید وارد شده و باعث قطعی یا وصل شدن هوای فشرده می شود.

در نمونه شیرهای برقی دو راهه، عمل باز و بسته شدن به شکل کامل انجام می گیرد. هوای ورودی در شیرهای برقی سه راهه امکان عبور از 2 خروجی مختلف را دارد. شیر برقی پنوماتیک با قابلیت کاربردی زیادی معرفی می شود. در واقع از این شیرها برای تجهیزات مختلف استفاده می گردد. شیرهای برقی پنوماتیک برای صنعت داروسازی، صنعت کاشی، صنایع شیمیایی، راه اندازی خطوط تولید در کارخانه جات و شرکت های مختلف و … کاربردی شناخته می شوند.

اهمیت عملکرد شیر برقی پنوماتیک

برای راه اندازی و بهره مندی از شیرهای برقی پنوماتیک نیاز به جریان برق داریم. ابتدا بهتر است با نحوه کار شیر برقی پنوماتیک آشنا شوید. بسیاری از شرکت ها، صنایع و کارخانه جات از تجهیزات و سیستم های پنوماتیک برای راه اندازی صنایع گوناگون کمک می گیرند. عملکرد کاری بعضی از صنایع به گونه ای است که در زمان های مشخصی نیاز به قطعی جریان هوای فشرده وجود دارد.

این قطعی بخشی از روند تولیدی صنایع و کارخانه جات می باشد. در چنین شرایطی از شیر برقی پنوماتیک برای کنترل جریان استفاده می گردد. سیستم تولیدی شرکت ها و صنایع بادی به عملکرد این نوع شیر ها نیاز دارد. نبود شیرهای برقی پنوماتیک می تواند باعث اختلال در سیستم های تولید شود. شیرهای برقی پنوماتیک با استفاده از انرژی الکتریکی، شرایط برقراری اتصال و عدم اتصال جریان را فراهم می کنند.

شیر برقی پنوماتیک تنها برای جریان فشرده هوا کارایی دارد. در واقع از این شیر نمی توان برای عبور یا قطعی جریان های گازی مانند نیتروژن، آرگون و … بهره مند شد. در ساختار شیرهای برقی پنوماتیک می توان بویین را مشاهده کرد. بویین ها برای جذب انرژی الکتریکی مدنظر قرار می گیرند و عملکرد قطع و وصل شدن جریان هوای فشرده را در دستگاه های مختلف موجب می گردند.

سیستم کنترل شیر برقی بادی

سیستم کنترلی مورد نظر برای قطع و وصل شدن جریان در بیرون از سیستم شیر برقی قرار می گیرد. این سیستم کنترلی برای کارکرد بهتر و کارایی بیشتر تجهیزات صنعتی مدنظر است. نحوه استفاده از شیرهای برقی پنوماتیک راحت و آسان بوده و این شیرها قابلیت استفاده در صنایع مختلف را دارند. به همین خاطر بیشتر افراد تمایل دارند از این شیر ها برای امور مختلف بهره مند گردند.