برنامه Gmail Go را کشف کنید

این برنامه در واقع صدای سبک و خوبی از Gmail است و آنها مصمم هستند اندروید را بارگیری کنند.

این نرم افزار را با معیارهای ویژه متمایز کنید تا کارمند بتواند خدمات مطلوب را از برنامه در اسرع وقت به بالاترین سطح برساند.

این تصمیم واردکننده است که این صداگذاری و رسید را در فصل نامه الکترونیکی الکترونیکی وارد کند ، خصوصاً با صداقت و اقدام یا شبکه های اجتماعی ، همه برخی از آنها.

همچنین ممکن است چندین کاربر در این هشدار باشند و استخدام چندین حساب Gmail در یک زمان امکان پذیر است.

این برنامه شامل حداقل یک جلد از Gmail است و همچنین می توانید حداقل یک جلد از Gmail اضافه کنید.

هدف گوگل فروش خدمات خود به الحواطف الذیقیه است که کمترین واجب است و الاهواتاف حداقل ذره ذره یادآوری دستیابی به دارایی (RAM) است و حداقل حواطف مفضاله از نظر نظری الذفقه است. امروز ، برنامه Gmail Go برای همه دستگاه ها از Gmail حذف خواهد شد.