مدیریت پیمان چیست؟

قراردادهایی که در آن اجرای یک پروژه ساخت از سوی کارفرما به شخص حقیقی یا حقوقی سپرده می¬‌ شود را مدیریت پیمان می نامند . در قراردادهای مدیریت پیمان سه مورد مهم کارفرما، پیمانکار و مشاور نقش تعیین کننده‌ای دارند که هر یک از آن¬‌ها در قرارداد از وضایف مختلفی برخوردار می باشند .

در قرادادهای مدیریت پیمان، پیمانکار بخشی یا تمامی مسئولیت‌های اجرایی پروژه را بر عهده می ¬‌گیرد. در اینگونه قراردادها مسئولیت ‌ها بین کارفرما، مشاور و پیمانکار پخش می گردد. پیمانکار گروه اجرایی خود را به کارفرما معرفی کرده و روش‌های اجرایی را مشخص می¬‌کند.


شرح خدمات مدیریت پیمان

پروسه خرید تمامی مصالح مورد نیاز جهت ساخت ساختمان و همچنین امور مربوط به اجاره و تهیه ماشین آلات بر عهده MC یا مدیریت پیمان می باشد و هزینه‌ها توسط کارفرما پرداخت می گردد . چنانچه که موارد مربوط به خرید مصالح و تهیه ماشین آلات در زمان عقد قرارداد بر عهده MC نباشد، کارفرما می بایست آن‌ها را انجام دهد.

به طور کلی، نقش Management Contracting شامل مدیریت موارد زیر است:

مدیریت مالی

مدیریت فنی سازه (مثل انطباق اجرا با استانداردها و تست کیفیت کارهایی که اجرا شده است).

مدیریت امور اداری (مثل کارهای جواز، شهرداری، انجام امور مربوط به بیمه کردن و سلامت کارگران).

مدیریت اجرایی سازه؛ مثل اجرای نما، اجرای تأسیسات برقی، اجرای تأسیسات مکانیکی، سنگ کاری و سرامیک کاری و ...

انتخاب و استخدام نیروها و اکیپ اجرایی

برنامه‌ریزی‌ ها

نقش مدیریت قرارداد در مرحله ساخت و تحویل یک پروژه ساختمانی تعیین می شود، لذا مدیریت پیمان روندی همه جانبه است و شامل موارد زیر است:

ساخت و ساز

تدارکات

پیمانکاری فرعی

نصب و راه اندازی

مهندسی

راه اندازی

تحویل

اصلاح

بسته شدن نهایی مالی پروژه
نقش مدیر قرارداد

نقش یک مدیر قرارداد گسترده است، اما اساسی ترین تعریف مدیریت پیمان بین کارفرما و پیمانکار ساختمان است. مدیریت قرارداد، به طور سنتی از مرحله اعطای قرارداد شروع می شود و تا زمان خاتمه قرارداد ادامه دارد. وقتی قرارداد از نوع طراحی و ساخت باشد، از این نقش به عنوان نماینده کارفرما یاد می شود و نحوه اجرای آن اندکی متفاوت است. نقش مدیر قرارداد، در گذشته توسط معمار انجام می شد، اما امروزه با وجود نقش پررنگ تیم های پروژه ای، گسترش یافته است. پیچیدگی پروژه مدیریت قرارداد، می تواند ناشی از وجود تعدادی از مشاغل باشد، از جمله مدیران پروژه ، مهندسان، معماران، نقشه برداران ساختمان و نقشه برداران کمیت.

وظایف و مسئولیت های قابل توجه افراد در مدیریت پیمان

یک مدیر قرارداد، وظیفه اداره و بررسی قرارداد ساختمان بین طرفین درگیر را بر عهده دارد. در حالی که نقش آن کاملاً گسترده است، یک مدیر قرارداد به سطح بالایی از پاسخگویی و مسئولیت نیاز دارد. مسئولیت ها و الزامات روزمره یک مدیر قرارداد ممکن است بسته به نوع و اندازه پروژه و مکان متفاوت باشد. قراردادها همچنین ممکن است از لحاظ پیچیدگی و نوع متفاوت باشند، اگرچه شرایط کلی در مدیریت پیمان، معمولاً شامل موارد زیر است:

داشتن دانش و مهارت برای اعمال کلیه تعهدات و مقررات قراردادی.

تصمیم گیری به روشی منصفانه، بی طرفانه و مستقل.

با پرسنل مختلف در یک سازمان کار کنید.

دانش و تجربه کار در صنعت ساخت و ساز و سایر مشاغل مرتبط.

سابقه قرارداد ساختمان و کارهای مربوطه را ثبت کنید.

در صورت لزوم، اقدامات صورت گرفته را با تدارکات داخلی و تیم های حقوقی هماهنگ کنید.

وضعیت فرآیندهای فعلی قرارداد را به مدیریت گزارش دهید.

اختلافات مربوط به قرارداد را برطرف کنید.

پیگیری کنید تا اطمینان حاصل کنید که کلیه توافقات و پرداخت های قراردادی عمل می کنند.

خطرات احتمالی که ممکن است تغییرات قراردادی را برای سازمان ایجاد کند، را تجزیه و تحلیل کنید.