تهویه خودرو

اجزای تشکیل دهنده سیستم تهویه هوای خودرو

بهترین راه برای پاسخ به این سوال که سیستم تهویه هوای اتومبیل چگونه کار می‌کند این است که اجزای مختلف این سیستم را مورد بررسی قرار دهیم

کمپرسور (compressor)

به عقیده بسیاری کمپرسور قلب تپنده سیستم خنک کننده اتومبیل می‌باشد. همانطور که از نامش پیداست، کمپرسور ماده خنک کننده موجود در کولر ماشین (رفریجرنت) را فشرده (کمپرس) می‌کند که باعث تغییر حالت آن از گاز به مایع می‌گردد. کمپرسور بوسیله یک تسمه به میل‌لنگ متصل می‌شود. همچنین کمپرسور توان خود را از موتور اتومبیل دریافت می‌کند. زمانی که شما کولر ماشینتان را روشن می‌کنید، کمپرسور گاز یا بخار ماده خنک کننده را به سمت چگالنده پمپاژ می‌کند.

چگالنده (condenser)

همانطور که از علوم پایه راهنمایی به خاطر دارید، چگالش یا میعان فرآیندیست که طی آن با خنک شدن سریع یک گاز یا بخار به حالت مایع در می‌آید. برای مثال بخار آب موجود در هوا طی فرآیند چگالش تبدیل به آب می‌گردد. انجام این تغییر فیزیکی وظیفه چگالنده است. این جزء یکی از بخشهای شناخته شده در سیستم تهویه هوای یک خودروی مدرن است چراکه چک کردن آن بسیار ساده است. ظاهری بسیار شبیه به رادیاتور دارد و دقیقا جلوی رادیاتور قرار دارد. بنابراین اگر برایتان سوال شده چرا اتومبیلتان دو رادیاتور دارد؟ باید بدانید قطعه جلویی چگالنده ماشینتان است! این وسیله ماده خنک کننده‌ای (رفریجرنت) که با دما و فشار بالا به صورت بخار از کمپرسور می‌رسد را مایع می‌کند.

اواپراتور (evaporator)

در میان تمام اجزای سیستم تهویه هوای یک اتومبیل مدرن، اواپراتور تنها بخشی است که درون کابین سرنشینان قرار دارد. دیگر اجزای کولر خودرو در قسمت موتور و زیر کاپوت قرار دارند. اواپراتور مانند یک رادیاتور بسیار کوچک به همراه باله و لوله‌هایی است. هوای خنکی که از خشک‌کننده می‌آید از بین تبخیر کننده مرکزی به جریان می‌افتد و همزمان با آن هوای درون کابین از طریق مجراهای تعبیه شده به گردش در می‌آید.

دریافت کننده (receiver)

این قطعه، ماده خنک کننده را آماده ورود به تبخیر کننده می‌کند. این قسمت به عنوان یک مخزن برای ماده خنک کننده عمل می‌کند در حالی که هر گونه رطوبت را نیز از آن جدا می‌کند. بسیار مهم است که خشک کن رطوبت را از ماده خنک کننده جدا کند، چرا که در غیر این صورت کریستال‌های یخی تشکیل شده و باعث انسداد مسیر لوله‌ها و صدمات مکانیکی به خودرو ‌می‌شود.

شیر انبساط (expansion valve)

شیر انبساط حرارتی، مرز بین قسمت پرفشار سیستم ( شامل: کمپرسور، چگالنده و دریافت کننده است) و بخش کم‌فشار آن است. همانگونه که از نام آن پیداست، شیر انبساط اجازه افزایش حجم را به مایع خنک کننده پرفشاری که از دریافت کننده-خشک‌کننده می‌آید را می‌دهد. به سبب انبساط کاهش فشار نیز خواهیم داشت.

ماده خنک کننده یا گاز (refrigerant)

درحالی که یکی از اجزای مکانیکی سیستم به حساب نمی‌آید، این ماده حکم خون در جریان را برای مجموعه تهویه هوای خودرو ایفا می‌کند. بدون آن نمی‌توان گرما را از سیستم خارج کرد و هوای خنک و مطبوع را به درون کابین و قسمت سرنشینان وارد کرد. در دما و فشار پایین ماده خنک کننده به حالت گاز در می‌آید و با افزایش دما و فشار حالت مایع به خود می‌گیرد.

منبع : تهویه خودرو