چیلر آب خنک

چیلر دستگاهی است که با استفاده از یک سیال خنک کننده در سیکل تبرید که عموما مبرد وظیفه تهویه وتبرید در منازل و پروسه های صنعتی بر عهده دارد. در سیکل تبرید چیلر مبرد با گردش در مدار تبرید و تبخیر در اواپراتور چیلر باعث خنک کردن دمای آب چیلر آب خنک می گردد. این آب خنک شونده با گردش توسط پمپ سیرکولاتور در مدار لوله کشی هواساز ها و فن کویل ها یا در مبدل های حرارتی پروسس گردش می کند و گرما را از محیط پیرامون جذب می کند. پس از افزایش دمای آب چیلد این آب دوباره به چیلر تراکمی آب خنک باز می گردد. چیلرهای آبی به دو دسته چیلر تراکمی و چیلر جذبی تقسیم می شوند.


تفاوت چیلرهای تراکمی و چیلرهای جذبی در مبرد در گردش این چیلرهای آبی می باشد. در چیلر های تراکمی مبرد ها عموما فریون های شیمیایی مورد استفاده قرار می گیرد در صورتی که در چیلرهای جذبی آبی از آب مقطر به عنوان مبرد استفاده می گردد. در چیلرهای تراکمی آبی جهت تراکم از انواع کمپرسورهای برودتی استفاده می گردد که می توان به انواع کمپرسورهای سیلندر پیستونی، اسکرو، اسکرال و سانتریفیوژ اشاره کرد. اما در چیلرهای جذبی انرژی جهت جابجایی مبرد به وسیله انرژی حرارتی و مشعل و موتورخانه بخار تامین می گردد. در چیلرهای تراکمی جابجایی مبرد و حرکت آن به وسیله کمپرسور انجام می گیرد. کمپرسورهای چیلرهای تراکمی آب خنک به وسیله انرژی الکتریکی حرکت خود را انجام می دهد. اما در چیلرهای جذبی آبی انرژی قابل مصرف انرژی حرارتی می باشد.

در چیلر تراکمی آبی ابتدا مبرد در مخلوط مایع و گاز در فشار پایین وارد اواپراتور می گردد. حال گرما به طریق مبدل حرارتی یعنی اواپراتور چیلر تراکمی آبی از آب چیلد به مبرد منتقل می گردد و باعث تبخیر مبرد در اواپراتور می گردد. سپس این مبرد به کمپرسور مکش می گردد و باعث افزایش دما و فشار می گردد. حال مبرد با دمای بالا و فشار بالا از کمپرسور خارج می گردد و سپس وارد کندانسور می گردد در کندانسور چیلر تراکمی آبی مبرد به وسیله آب برج خنک کننده به گرما را به محیط پس می دهد و مبرد از حالت گاز به مایع تبدیل می گردد. این تغییر حالت به واسطه انتقال گرما از مبرد به محیط بیرون می باشد. مبرد پس از خروج از اکسپنشن ولو فشار و دمای آن کاهش می یابد و دوباره وارد اواپراتور می گردد.

چیلر تراکمی آب خنک

چیلر هوا خنک جزو اولیه گروه از چیلرهای تولید شده می باشند. اولین دسته از کمپرسورهای به کار گرفته شده در چیلرهای تراکمی آبی، کمپرسورهای سانتیفیوژ می باشد. قدرت و هنر ساخت کمپرسورها قبلا در سال ۱۹۱۷ جهت کمپرسورهای هوا موجود بوده است. در آن زمان ولیامز کریر پدر علم تهویه مطبوع متوجه به کار گیری و استفاده این پتانسیل در تهویه مطبوع نو پایه آن زمان شد.


منبع : چیلر آب خنک آسا تهویه