تعمیر ساید بای ساید سامسونگ

مانند تعمیر یخچال فریز سامسونگ، تعمیر ساید بای ساید سامسونگ نیز در محل اجرا می شود. یخچال های ساید بای ساید سامسونگ مشابه یخچال فریز بوده با این فرق که یخچال و فریز در دو دستگاه مجزا قرار دارند. در حقیقت یکی از دستگاه ها فریزر و دیگری یخچال است.