انواع ثبت شرکت در چک

کشور چک دارای اقتصادی پیشرفته است که باعث شده سرمایه گذاران بسیاری را به سمت خود جذب کند. سرمایه گذاران باید در نظر داشته باشند که چه نوع شرکتی را می خواهند تأسیس کنند. در کشور چک رایج ترین شرکت ها تجاری مسئولیت محدود و شرکت سهامی خاص هستند. انواع ثبت شرکت در چک را در متن زیر برایتان توضیح می دهیم.

  • شرکت با مسئولیت محدود

شرکت مسئولیت محدود ازپرطرفدارترین شرکت ها در میان سرمایه گذاران است. این شرکت از 1 نفر تا حداکثر 50 نفر تشکیل می شود و 1 فرد می تواند هم صاحب شرکت و هم مدیر اجرایی در این شرکت باشد. شرکت مسئولیت محدود دارای 1 هیئت مدیره نمی باشد بلکه تمام اعضاء می توانند تصمیمات مستقلی بگیرند.

اگر این شرکت 1 مالک فقط داشته باشد باید مبلغ 200000 یورو سرمایه مستقل داشته باشد. اگر بخواهد شرکای بیشتری اضافه کند باید هر کدام از این شرکا 30 درصد سهام را خریداری کنند تا ثبت شرکت صورت بگیرد.

  • شرکت با سهام مشترک

این نوع از شرکت توسط 1 نفر تاسیس می شود و در این شرکت ها سهام داران هرکدام مسئولیت سرمایه خود را دارند بنابراین سهام شرکت به آسانی قابل فروش است.

این شرکت ها از یک هیئت مدیره و یک هیئت نظارت تشکیل شده اند. شرکت سهام مشترک از یک هیئت مدیره که حداقل 3 عضو دارد تشکیل شده که اعضاء آن در تمام امور می توانند تصمیم گیرنده باشند و هیئت نظارت، فعالیت های هیئت مدیره را کنترل و برعهده دارند.

  • شعبات و نمایندگی

برای ثبت شرکت های شعبه در کشور چک که شعبه ای از شرکت های خارجی است می توان اقدام نمود. این مدل از شرکت ها نیازی به سرمایه گذاری با مبلغ خیلی زیاد نیست و شرکت های شعبه که در کشور چک تأسیس می شوند در اصل نمایندگی از شرکت های خارج از کشور چک هستند.

شرکت شعبه در کنار مدیریت و حساب بانکی مستقلی که دارد به شرکت مادر یا دفتر مرکزی خود برای انجام کلیه فعالیت های خود وابسته است. برای تأسیس این نوع از شرکت ها باید ملکی خریداری شود و پس از راه اندازی باید طبق قوانین کشور چک فعالیت داشته باشند.

  • مشارکت تجارت عمومی

در این گونه شرکت ها تمام شرکا با دارایی خود در این شرکت مسئولیت دارند و این شرکت به شکل تجاری فعالیت دارد. هیئت مدیره حداقل از 2 نفر تشکیل می شود و به سرمایه گذاری اولیه احتیاجی نیست.

  • شرکت بازرگانی دولتی

شرکت بازرگانی دولتی به این صورت است که دو طرف تحت یک اسم تجاری فعالیت می کنند و به همان مقدار نسبت به مشارکت های فردی مسئولیت دارند و شرکا نسبت به تمام دارایی خود مسئولیت دارند و شرکت هم نسبت به دارایی که دارد مسئولیت دارد.