شرایط سنی تحصیل در آلمان

افرادی که سن آنها زیر 18 سال می باشد و قصد دارند در مدارس آلمان تحصیل کنند باید در آلمان قیم داشته باشند و پدر و مادر فرد نمی تواند به عنوان قیم فرد باشند.

بعد از آن نوبت به گذراندن کالج می رسد. کالج که 1 سال یعنی دو ترم می باشد و تمام دروس آن ها به زبان آلمانی می باشد، افرادی که رشته آنها تجربی است باید کالج M-KURS و افرادی که رشته فنی مهندسی را انتخاب می کنند، T-KURS را باید بگذرانند.

شرایط سنی برای ورود و اخذ پذیرش تحصیلی در دانشگاه ها مدنظر نمی باشند اما از روی مدارک شناسایی که شامل تاریخ تولدتان می باشد حدی را برای شما تعیین می کنند. برای ورود به کالج های پزشکی آلمان سن فرد نباید بیشتر از 24 سال باشد و اگر سن فرد را در نظر نگیرد و وارد مصاحبه سفارت شود شانس دریافت ویزا پایین خواهد آمد.منبع: موسسه اعزام دانشجو آتیه آفرینان