موس بی سیم بدون دانگل

اخیرا انواع موس بی سیم به شکل های جدید به بازار عرضه شده اند. در این موس ها از فناوری های خاصی استفاده شده است که می توانند امواج رادیویی را ارسال و دریافت کنند و به کمک این کار اطلاعات را به کیس منتقل و دستورهایی را از آن دریافت کنند.

این مدل از موس ها نسل جدیدی هستند که توانایی آن را دارد که مشکلات موس های معمولی و موس های بی سیم با دانگل را حل کند. این مدل از موس ها هرچند بهتر از موس های معمولی و با دانگل هستند اما مشکلات مربوط به خود را داشته و حتی در برخی از موارد نمی توانند به خوبی موس های معمولی عمل کنند.

یکی از بزرگ ترین مشکلاتی که برای موس بی سیم بدون دانگل بیان می شود، تداخل امواج آن با امواج دستگاه های دیگر وایرلس است. به عبارت دیگر ممکن است شما نتوانید همراه یک مودم وایرلس از این مدل از موس بی سیم استفاده کنید یا حتی در مواردی مشاهده شده است که این موس ها حساسیت لازم را ندارند اما در کل راه حل بسیار مناسبی برای خلاص شدن از دست دانگل ها هستند.