دیابت دیگر کابوس نیست


دیابت در صورتی که کنترل شود بیماری چندان خطرناکی نیست اما درمان دیابت با مراقبت فرد بیمار و اطرافیان ایشان انجام می شود. خیلی از افراد مبتلا به دیابت با شعار نه چندان منطقی مگر آدم چقدر زنده است که هر چه می خواهد نخورد، از مراقبت کردن از خودشان شانه خالی می کنند. برای درمان دیابت فرد مبتلا باید رژیم غذایی خاصی را دنبال کرده و از یک سری خوراکی ممنوعه استفاده نکند.


اگر می خواهید با رژیم غذایی خاص افراد دیابتی آشنا شوید، به سایت زیر مراجعه کنید.

https://fedoula.com/%D8%AF%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AF%DB%8C%D8%A7%D8%A8%D8%AA