آخرین تغییرات کتاب های کنکور تجربی ۱۴۰۰


هر سال شاهد تعداد بسیاری از داوطلبان در کنکور تجربی هستیم و علاوه بر این، شاهد تغییراتی که در کتاب ها و منابع کنکور داده می شود.

این تغییرات در منابع کنکور برای داوطلبان خصوصا پشت کنکوری ها که از منابع سال قبل استفاده می کنند، شاید نگران کننده باشد به همین علت آگاهی از تغییراتی که در منابع ایجاد شده است می تواند به رفع کردن نگرانی های شما کمک کننده باشد به همین دلیل تغییرات کتاب درسی و منابع کنکور ۱۴۰۰ را در این مطلب برایتان آورده ایم. تا پایان این مطلب همراه ما باشید.
هر سال شاهد تعداد بسیاری از داوطلبان در کنکور تجربی هستیم و علاوه بر این، شاهد تغییراتی که در کتاب ها و منابع کنکور داده می شود. این تغییرات در منابع کنکور برای داوطلبان خصوصا پشت کنکوری ها که از منابع سال قبل استفاده می کنند، شاید نگران کننده باشد به همین علت آگاهی از تغییراتی که در منابع ایجاد شده است می تواند به رفع کردن نگرانی های شما کمک کننده باشد به همین دلیل تغییرات کتاب درسی و منابع کنکور ۱۴۰۰ را در این مطلب برایتان آورده ایم. تا پایان این مطلب همراه ما باشید.