آشنایی با دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی مشهد + شرایط پذیرش دانشگاه


دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی به عنوان نخستین دانشگاه صنعتی کشور در سال ۱۳۵۹ فعالیت خود را آغاز نموده و هم اکنون در تمامی مقاطع تحصیلی کارشناسی تا دکترا اقدام به پذیرش دانشجو می کند.

ساختار کنونی دانشگاه با ادغام ۱۳ مرکز آموزشی و مدرسه عالی در سال ۱۳۵۹ ایجاد شد و سپس در سال ۱۳۶۷  نام این دانشگاه به خواجه نصیرالدین طوسی، دانشمند ایرانی تغییر یافت.

این دانشگاه درحال‌حاضر در قالب ۸۵ قطب علمی، ۱۹۴ آزمایشگاه پژوهشی و آموزشی، ۱۳ مرکز پژوهشی، ۳ گروه پژوهشی، ۶ پژوهشکده، ۱۱ شرکت دانش بنیان و ۲۸ شرکت مرکز رشد به فعالیت خود ادامه می دهد.

همانطور که اشاره شد دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری اقدام به پذیرش داوطلبان مینماید. تحصیل داوطلبان در این دانشگاه از طریق ثبت نام در سایت سازمان سنجش و شرکت در آزمون سراسری انجام شده می شود.

داوطلبان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در صورت برخورداری از شرایطی خاص امکان تحصیل بدون کنکور این دانشگاه را خواهند داشت.

در حال حاضر تحصیل در مقطع کارشناسی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی تنهابا شرکت در کنکور سراسری امکان پذیر است.

دانشگاه خواجه نصیر طوسی یکی از دانشگاه های دولتی تهران است که از آن به عنوان یکی از ۵ دانشگاه برتر صنعتی کشور یاد می شود.

دانشکده های این دانشگاه به صورت غیرمتمرکز در شهر تهران قرار گرفته و در حال حاضر پذیرش تمامی مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری در این دانشگاه انجام میگیرد. شرط تحصیل داوطلبان در این دانشگاه شرکت در کنکور سراسری بوده و در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری امکان تحصیل بدون کنکور برخی از داوطلبان ( سهمیه استعداد درخشان) وجود دارد.