آشنایی با روش تست زمان دار در کنکور ۱۴۰۰


آیا شما هم در زمان برگزاری آزمون حس می کنید نمیتوانید تست بزنید؟ فکر میکنید همه چیز را فراموش کردید؟ در این مطلب علاوه بر رفع این مشکلات ٬ روش تست زمان دار را فرا بگیرید .  


– درسهایم را خوب خوانده ام، اما نمیدانم چرا در جلسه آزمون نمیتوانم تست بزنم!
– خیلی وقت میگذارم، اما وقتی در جلسه آزمون سوالات را میبینم، همه چیز را فراموش میکنم!
– نمیدانم چرا وقتی پرسش های آزمون را میبینم، هیچ ایده و فکر خاصی به نظرم نمیرسد، گویا برای اولین بار است که چنین مطالبی را دیدهام!
آیا شما هم در زمان برگزاری آزمون حس می کنید نمیتوانید تست بزنید؟ فکر میکنید همه چیز را فراموش کردید؟ در این مطلب علاوه بر رفع این مشکلات ٬ روش تست زمان دار را فرا بگیرید . – درسهایم را خوب خوانده ام، اما نمیدانم چرا در جلسه آزمون نمیتوانم تست بزنم! – خیلی وقت میگذارم، اما وقتی در جلسه آزمون سوالات را میبینم، همه چیز را فراموش میکنم! – نمیدانم چرا وقتی پرسش های آزمون را میبینم، هیچ ایده و فکر خاصی به نظرم نمیرسد، گویا برای اولین بار است که چنین مطالبی را دیدهام!