انواع سهمیه کنکور سراسری


آینده شغلی بسیاری از دانش آموزان به نتایج کنکور گره خورده است. سازمان سنجش کشور، برای اینکه ارزیابی داوطلبان کنکور به عدالت نزدیک تر باشد، سهمیه های مختلفی برای کنکور در نظر گرفته است. سهمیه های کنکور تنوع بالایی دارد و ارزیابی نتایج نهایی کنکور با توجه به رتبه داوطلب در این سهمیه ها انجام می شود. به همین دلیل برای دانش آموزان مهم است که با انواع سهمیه کنکور آشنا شوند و در صورتی که شامل برخی سهمیه های خاص می شوند، بتوانند از آن استفاده کنند.