انواع معافیت تحصیلی | نحوه تمدید، صدور و استعلام معافیت تحصیلی

معافیت تحصیلی چیست؟ معافیت های تحصیلی به چه افرادی تعلق می گیرد؟ قبل از رسیدن به پاسخ این سوالات بهتر است با تعریف دقیق معافیت های خدمت وظیفه عمومی آشنا شوید. معافیت های خدمت سربازی یکی از مهم ترین مزایایی است که از سوی سازمان نظام وظیفه به مشمولین خدمت سربازی تعلق می گیرد.

البته باید این نکته را در نظر داشته باشید که معافیت های نظام وظیفه به همه ی مشمولین داده نمی شود. این تسهیلات به افرادی اعطا می شود که دارای شرایط و ضوابط معافیت های مختلف بوده و سازمان نظام وظیفه عمومی ناجا نیز آنان را تایید کند.