بررسی دلایل ترک تحصیل دانش آموزان (دبستان و متوسطه) و جلوگیری از آن + مشاوره


ترک تحصیل در دوران مدرسه یکی از چالش های منفی است که امروز بین نوجوانان بسیار رواج دارد و دانش آموزان قبل از ادامه دوران تحصیل مدرسه می خواهند از آن فراری شوند و علاقه ای به ادامه تحصیل ندارند، اما این مشکل نشات گرفته از کجاست؟

ترک تحصیل در دوران ابتدایی
از مواردی که باعث فراری شدن دانش آموز از مدرسه می شود، می توان به ضعف در سیستم نظام آموزشی و ناتوانی و کارایی آن اشاره کرد.

دوران ابتدایی دورانی است که شخصیت دانش آموزان شکل می گیرد و باید در این دوران دانش آموزان برای درس خواندن ترغیب شوند تا در ادامه بتوانند با علاقه به تحصیل بپردازند و همینطور به دلیل شکل گیری شخصیت جزو حساس ترین دوران زندگی انسان محسوب می شود.

طبق اعلام سازمان آموزش و پرورش در کشور حدودا ۱٫۱۱ درصد است همچنین برای دانش آموزان ششم دبستان ۳٫۳۸ درصد باشد که رقم نگران کننده ای است.
همینطور از دلایل عدم تحصیل دانش آموزان در دوران ابتدایی ضعف سیستم آموزشی، مشکلات فرهنگی و مالی خانوادگی و نبود زمینه های تحصیل در برخی دانش آموزان را می توان نام برد.
ترک تحصیل در دوران مدرسه یکی از چالش های منفی است که امروز بین نوجوانان بسیار رواج دارد و دانش آموزان قبل از ادامه دوران تحصیل مدرسه می خواهند از آن فراری شوند و علاقه ای به ادامه تحصیل ندارند، اما این مشکل نشات گرفته از کجاست؟ ترک تحصیل در دوران ابتدایی از مواردی که باعث فراری شدن دانش آموز از مدرسه می شود، می توان به ضعف در سیستم نظام آموزشی و ناتوانی و کارایی آن اشاره کرد. دوران ابتدایی دورانی است که شخصیت دانش آموزان شکل می گیرد و باید در این دوران دانش آموزان برای درس خواندن ترغیب شوند تا در ادامه بتوانند با علاقه به تحصیل بپردازند و همینطور به دلیل شکل گیری شخصیت جزو حساس ترین دوران زندگی انسان محسوب می شود. طبق اعلام سازمان آموزش و پرورش در کشور حدودا ۱٫۱۱ درصد است همچنین برای دانش آموزان ششم دبستان ۳٫۳۸ درصد باشد که رقم نگران کننده ای است. همینطور از دلایل عدم تحصیل دانش آموزان در دوران ابتدایی ضعف سیستم آموزشی، مشکلات فرهنگی و مالی خانوادگی و نبود زمینه های تحصیل در برخی دانش آموزان را می توان نام برد.