برنامه ریزی کنکور انسانی ۱۴۰۰


برای کسب هر موفقیتی، یک شروع قدرتمند داشته باشید؛ این جمله برای کسب موفقیت در کنکور نیز شامل می شود. هر دانش آموز کنکوری در سال کنکور با حجم انبوهی از درس ها و مطالب مواجه می شود که باید تمامی آن‌ها را بخواند، به خاطر بسپارد، فراموش نکند و بتواند در جلسه کنکور در ۴۸ ثانیه هم سوال را بخواند و جواب را پیدا کند و هم در پاسخنامه علامت بزند!