ثبت نام لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور ۱۴۰۰


لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور به دلیل تنوع بسیار زیاد همیشه متقاضیان بسیاری داشته اند. در لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور تمام گرایش های مربوط به زیرگروه ها و گروه های آموزشی موجود هستند.

در میان لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور چند نمونه از رشته های موجود در پیرا پزشکی نیز به چشم می خورد مانند رشته دامپزشکی که متقاضیان بسیاری دارد. در لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور همه گروه های آزمایشی علوم انسانی، تجربی، ریاضی، فنی و حرفه ای و کار و دانش موجود هستند.

در زیر به چند نمونه از لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور در مقطع کاردانی اشاره می کنیم:

کاردانی حرفه ای مدیریت _ امور اداری

کاردانی حرفه ای مدیریت _ امور دفتری

کاردانی حرفه ای میهمانداری هواپیما

کاردانی حرفه ای تربیت مربی پیش دبستانی

کاردانی حرفه ای مدیریت _ خدمات بندری

کاردانی حرفه ای موسیقی _ آواز ایرانی

لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور

در لیست رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور تعداد بی شماری رشته دانشگاهی جای گرفته است.

رشته های دانشگاه علمی کاربردی بدون کنکور در مقطع کاردانی مختصرا شامل موارد زیر است:

کاردانی حرفه ای موسیقی_ نوازندگی ساز ایرانی

کاردانی حرفه ای نوازندگی ساز کلاسیک

کاردانی حرفه ای بازیگری

کاردانی حرفه ای گریم

کاردانی فنی نرم افزار برنامه سازی کامپیوتری

کاردانی فنی شیمی آزمایشگاهی _ غذایی

کاردانی حرفه ای فراورد ه های بیولوژیک

کاردانی فنی فناوری اطلاعات _ خدمات الکترونیکی شهر

کاردانی فنی فناوری اطلاعات _ رسانه

کاردانی حرفه ای مدیریت _امور تشریفات

کاردانی فنی کامپیوتر _ سیستم های کامپیوتری

کاردانی حرفه ای تربیت مربی آموزش های شهروندی

کاردانی فنی سیستم سیگنالینگ و کنترل مترو

کاردانی فنی فناوری ارتباطات و اطلاعات

کاردانی فنی کنترل

کاردانی فنی مخابرات _ کابل و فیبرنوری

کاردانی حرفه ای سینما _ تدوین فیلم

کاردانی حرفه ای ایمنی و بهداشت واحدهای صنفی