حقوق سرباز معلم در سال ۱۴۰۰


سربازی یکی از چالش برانگیزترین دوران زندگی هر ایرانی است. فرقی نمی کند مرد باشید یا زن؛ سربازی زندگی شما را به صورت مستقیم یا در بهترین حالت به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد.

افراد با سطح تحصیلات مختلف، به شیوه های گوناگونی این دوره را می گذرانند. به عنوان مثال بعضی از افراد خدمت سربازی را در سازمان های اداری همانند یک کارمند در قالب امریه می گذرانند.

اما در این مقاله طرف صحبتمان با سربازان معلم است. تمام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پس از فارغ التحصیلی ملزم به گذراندن ۲ سال خدمت سربازی به صورت سرباز معلمی در مناطق محروم کشور هستند. طبیعتا یکی از بحث برانگیزترین موضوعات این طرح، میزان حقوقی است که به این دسته سرباز معلمان عزیز پرداخت می شود.

تا سال ۹۹ این میزان حقوق بسیار کمتر از چیزی بود که قانون برای آن پیش بینی کرده بود اما برای سال ۱۴۰۰ شاهد خبرهای خوبی از افزایش حقوق این عزیزان هستیم. تا پایان این مطلب جذاب با ما همراه باشید.
سربازی یکی از چالش برانگیزترین دوران زندگی هر ایرانی است. فرقی نمی کند مرد باشید یا زن؛ سربازی زندگی شما را به صورت مستقیم یا در بهترین حالت به صورت غیر مستقیم تحت تاثیر خودش قرار خواهد داد. افراد با سطح تحصیلات مختلف، به شیوه های گوناگونی این دوره را می گذرانند. به عنوان مثال بعضی از افراد خدمت سربازی را در سازمان های اداری همانند یک کارمند در قالب امریه می گذرانند. اما در این مقاله طرف صحبتمان با سربازان معلم است. تمام دانشجویان دانشگاه فرهنگیان پس از فارغ التحصیلی ملزم به گذراندن ۲ سال خدمت سربازی به صورت سرباز معلمی در مناطق محروم کشور هستند. طبیعتا یکی از بحث برانگیزترین موضوعات این طرح، میزان حقوقی است که به این دسته سرباز معلمان عزیز پرداخت می شود. تا سال ۹۹ این میزان حقوق بسیار کمتر از چیزی بود که قانون برای آن پیش بینی کرده بود اما برای سال ۱۴۰۰ شاهد خبرهای خوبی از افزایش حقوق این عزیزان هستیم. تا پایان این مطلب جذاب با ما همراه باشید.