دفترچه انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد ۹۹


دفترچه انتخاب رشته تجربی دانشگاه آزاد پس از عبور از مراحل اولیه کنکور یعنی ثبت نام و برگزاری آزمون و اعلام نتایج منتشر می شود و همانند گذشته به صورت مجزا از دفترچه انتخاب رشته سراسری انتشار میابد. این دفترچه ممکن است پس از چند روز از انتشار دفترچه کنکور سراسری در دسترس داوطلبان قرار گیرد. دفترچه انتخاب رشته تجربی دانشگاه ازاد برای داوطلبانی منتشر می شود که قصد ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی را دارند. این دفترچه از چند قسمت تشکیل شده است. درهر قسمت از آن همه مطالب مهمی که هر داوطلب برای انجام انتخاب رشته باید بداند آورده شده است.