دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان ۱۴۰۰


دفترچه انتخاب رشته زبان ۱۴۰۰ پس از اعلام نتایج اولیه کنکور منتشر می شود. قبل از انتخاب رشته زبان ۱۴۰۰ بهتر است در مورد شانس قبولی، ظرفیت دانشگاه ها و آخرین رتبه های قبولی اطلاعاتی را داشته باشید. با استفاده از دفترچه می توانید در مورد برخی از این موارد اطلاعاتی را به دست آورید.

پس از انتشار دفترچه زبان ۱۴۰۰ داوطلبان با توجه به رتبه و تراز خود می توانند برای انتخاب رشته اقدام کنند.

در دفترچه دفترچه انتخاب رشته زبان ۹۸ در مورد موارد زیر اطلاعات کاملی آورده شده است:

ضوابط کلی پذیرش دانشجو

نحوه تاثیر سهمیه مناطق

نحوه تاثیر سهمیه ایثارگران در انتخاب رشته کنکور ظرفیت پذیرش دانشجو در دوره های روزانه، شبانه، پردیس، نیمه حضوری، مجازی، پیام نور و غیرانتفاعی

و…

برای انتخاب رشته استفاده از راهنمایی های مشاوران الزامی است؛ زیرا آن ها با توجه به آمارهای سال های گذشته می توانند راهنمایی های لازم را برای نزدیک شدن شما به هدفتان داشته باشند.

مطالعه دفترچه انتخاب رشته کنکور زبان ۱۴۰۰ پس از انتشار بسیار مهم می باشد؛ زیرا در این دفترچه پاسخ تمامی سوالات تان آمده است. یکی از این موارد مربوط به سهمیه بندی کنکور می باشد. به صورت کلی سهمیه بندی از سال های دور در سیستم دانشگاهی آمده است.

بخش هایی از کشور از سال ۶۳ به ۵ قسمت تقسیم شده است که تا سال ۶۷ ادامه داشت و پس از سال ۶۸ به سه منطقه رسید. دوباره از سال ۹۳ تغییراتی در نحوه سهمیه بندی انجام شد. سهمیه شاهد به سهمیه ایثارگران تغییر یافت و ۲۰ درصد ظرفیت هر کد رشته محل به ایثارگران اختصاص یافت.

پس از سال ۹۳ در سال ۹۴ قوانین سهمیه بدین گونه تصویب گردید:

اولین تغییر افزایش سهمیه ایثارگران از ۲۰ درصد به ۲۵ درصد بوده است.

دومین تغییر این است که ۳۰درصد ظرفیت پذیرش رشته های مقاطع دکتری عمومی شامل پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی از طریق جذب دانشجوی بومی با اولویت مناطق محروم و متناسب با نیاز استان ها افزایش یافته است.

در جدول شماره یک دفترچه می توانید سهمیه های سال جاری شامل سهمیه مناطق منطقه یک، دو و سه خانواده شهداء، ایثارگران و رزمندگان را مشاهده نمایید.