رشته دندانپزشکی بدون کنکور (در ایران و خارج از کشور)


بدون شک، دندانپزشکی یکی از محبوب ترین رشته ها برای داوطلبان کنکور تجربی است. شاید بهتر است بگوییم که تقریبا تمام دانش آموزان تجربی، دوست دارند در رشته های پزشکی قبول شوند و در آن تحصیل کنند.

سخت ترین مانع برای تحصیل جوانان در این رشته، ظرفیت بسیار پایین دانشگاه ها برای دندان پزشکی است. در واقع تقاضا برای تحصیل در این رشته بسیار زیاد بوده و در عوض ظرفیت کمتر از سایر رشته ها است.
بدون شک، دندانپزشکی یکی از محبوب ترین رشته ها برای داوطلبان کنکور تجربی است. شاید بهتر است بگوییم که تقریبا تمام دانش آموزان تجربی، دوست دارند در رشته های پزشکی قبول شوند و در آن تحصیل کنند. سخت ترین مانع برای تحصیل جوانان در این رشته، ظرفیت بسیار پایین دانشگاه ها برای دندان پزشکی است. در واقع تقاضا برای تحصیل در این رشته بسیار زیاد بوده و در عوض ظرفیت کمتر از سایر رشته ها است.