شرایط امکان تعجیل در خدمت سربازی مشمولان ۹۹


امکان تعجیل در خدمت سربازی مشمولان از مواردی است که جوانان زیادی آن را پیگیری می کنند. برای انجام خدمت سربازی و گذراندن این دوره ی مهم خدمت ضرورت مشمولین باید در سن مشخصی اقدام کرده و مراحل اعزام به خدمت سربازی را انجام دهند. شروع سن مشمولیت با پایان سن ۱۸ سالگی آغاز می شود. در واقع جوانان پس از پایان دوره ی متوسطه ی خود باید برای انجام خدمت سربازی آماده شوند. این افراد تا پایان سن ۲۰ سالگی می توانند از سنوات مجاز تحصیلی و معافیت تحصیلی دانش آموزی استفاده کنند.