شرایط ثبت نام کنکور سراسری ۱۴۰۰


بعد از کنکور جنجالی سال ۹۹ که بخاطر شیوع ویروس کرونا در شرایطی ویژه برگزار شد؛ حال نوبت به قطار کنکور سراسری ۱۴۰۰ رسیده است. کلیه دانش آموزان و داوطلبان علاقه مند برای شرکت در این کنکور، می توانند از طریق سایت سازمان سنجش مانند هر سال ثبت نام خود را انجام دهند.
بعد از کنکور جنجالی سال ۹۹ که بخاطر شیوع ویروس کرونا در شرایطی ویژه برگزار شد؛ حال نوبت به قطار کنکور سراسری ۱۴۰۰ رسیده است. کلیه دانش آموزان و داوطلبان علاقه مند برای شرکت در این کنکور، می توانند از طریق سایت سازمان سنجش مانند هر سال ثبت نام خود را انجام دهند.