شرایط معافیت پزشکی سربازی-آیین نامه و قوانین در سال ۹۹

این سوالی است که تقریبا تمام مشمولان خدمت سربازی با آن مواجه شده اند که مراحل معافیت پزشکی چیست؟ حال در این مقاله سعی می کنیم به این پرسش و بسیاری سوالات دیگر پاسخ درست و مناسب بدهیم. همه ی افراد مذکری که به سن ۱۸ سالگی می رسند باید دو سال به عنوان سرباز، به کشورشان خدمت کنند. اما برخی افراد شرایط لازم را برای انجام خدمت سربازی ندارند.


شرایط معافیت پزشکی سربازی-آیین نامه و قوانین در سال ۹۹
شرایط معافیت پزشکی سربازی-آیین نامه و قوانین در سال ۹۹