شرایط نقل و انتقال دانشگاه آزاد


یکی دیگر از مزایای تحصیل در دانشگاه آزاد، داشتن شعب متعدد این مرکز آموزش عالی در سراسر کشور است. با اطمینان می توانیم بگوییم که امروزه دانشگاه آزاد در تمام شهرستان ها و مراکز استان ها شعبه دارد.

فرض کنید به هر دلیلی ترم بعدی را باید در شهری دیگر بگذرانید و نگران وقفه در روند تحصیلی خود هستند؛ این موضوع مخصوصا برای داوطلبان پسر که به دلیل نظام وظیفه باید در سنوات مشخص شده درس خود را به اتمام برسانند پررنگ تر می شود.

در واقع یک ترم وقفه می تواند مانع از اتمام تحصیل داوطلب پسر شود. با توجه به اهمیت و تاثیر موضوع نقل و انتقالات در زندگی افراد، ما در مرکز مشاوره آویژه تصمیم گرفتیم این مطلب را به این مبحث اختصاص داده و به طور مفصل به بررسی آن بپردازیم. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید.

زمان نقل و انتقالات دانشگاه آزاد
مهم ترین موضوع قبل از هر چیزی، دانستن زمان نقل و انتقالات دانشگاه آزاد است. پیش از بررسی شرایط باید مطمئن شوید که از بازه زمانی ثبت نام جا نمانده باشید.

زمان نقل و انتقالات دانشگاه آزاد برای نیمسال اول از اواخر آذرماه تا دی و برای نیمسال دوم از خردادماه است.

دقت داشته باشید در اولین فرصت پیگیر نقل و انتقلات خود باشید تا در اولویت بگیرید و احیانا روال کاری آن مانعی برای ثبت نام ترم جدیدتان نشود.
یکی دیگر از مزایای تحصیل در دانشگاه آزاد، داشتن شعب متعدد این مرکز آموزش عالی در سراسر کشور است. با اطمینان می توانیم بگوییم که امروزه دانشگاه آزاد در تمام شهرستان ها و مراکز استان ها شعبه دارد. فرض کنید به هر دلیلی ترم بعدی را باید در شهری دیگر بگذرانید و نگران وقفه در روند تحصیلی خود هستند؛ این موضوع مخصوصا برای داوطلبان پسر که به دلیل نظام وظیفه باید در سنوات مشخص شده درس خود را به اتمام برسانند پررنگ تر می شود. در واقع یک ترم وقفه می تواند مانع از اتمام تحصیل داوطلب پسر شود. با توجه به اهمیت و تاثیر موضوع نقل و انتقالات در زندگی افراد، ما در مرکز مشاوره آویژه تصمیم گرفتیم این مطلب را به این مبحث اختصاص داده و به طور مفصل به بررسی آن بپردازیم. تا انتهای این مطلب با ما همراه باشید. زمان نقل و انتقالات دانشگاه آزاد مهم ترین موضوع قبل از هر چیزی، دانستن زمان نقل و انتقالات دانشگاه آزاد است. پیش از بررسی شرایط باید مطمئن شوید که از بازه زمانی ثبت نام جا نمانده باشید. زمان نقل و انتقالات دانشگاه آزاد برای نیمسال اول از اواخر آذرماه تا دی و برای نیمسال دوم از خردادماه است. دقت داشته باشید در اولین فرصت پیگیر نقل و انتقلات خود باشید تا در اولویت بگیرید و احیانا روال کاری آن مانعی برای ثبت نام ترم جدیدتان نشود.