شرایط پروژه کسری خدمت سربازی ۱۴۰۰


طبق قانون جمهوری اسلامی ایران، تمام افراد ذکوری که به سن قانونی ۱۸ سالگی می رسند. باید برای رفتن به سربازی وضعیت خود را مشخص نمایند. در واقع یکی از مسائل و دغدغه های افراد ذکور ۱۸ ساله و همچنین خانواده های آن ها، مسئله خدمت سربازی است که شما میتوانید به مشاوره نظام وظیفه اقدام نمایید. که این افراد باید برای رفتن به سربازی دفترچه اعزام به خدمت خود رو پست کنند.

بعد از اقدام لازم در زمینه تعیین تکلیف کردن خدمت سربازی باید در زمان مقرر شده به مراکز اعزام به خدمت مراجعه نمایند. افراد در این شرایط به دنبال راه هایی برای فرار از خدمت سربازی اند. یکی از این راه ها گرفتن پروژه کسری خدمت می باشد. از جمله ها کارهایی که باید در این مورد انجام دهند دانستن شرایط پروژه کسری خدمت سربازی می باشد.