شهریه رشته پرستاری دانشگاه آزاد ۱۴۰۰


با توجه به اینکه در سالیان اخیر رشته پرستاری یکی از رشته های پر طرفدار با متقاضیان بسیار بالا شده است، دانشگاه سراسری پاسخگوی پذیرش این تعداد داوطلب نیست. به جز دانشگاه سراسری روزانه مابقی دانشگاه ها شامل دانشگاه آزاد و پردیس های خودگردان مشمول پرداخت شهریه هستند.

اطلاع از میزان شهریه برای متقاضیان کنکور بسیار حائز اهمیت است. زیرا پس از پذیرش و ثبت نام اصلی در صورت انصراف از رشته پرستاری، دانشجویان ملزم به پرداخت جریمه هستند. دانشگاه آزاد در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشجو جذب می کند.

مهاجرت تحصیلیشهریه دانشگاه آزاد از دو بخش تشکیل می شود:

شهریه ثابت
شهریه متغیر
مهاجرت تحصیلیشهریه ثابت شامل شهریه است که هر ساله دانشگاه تعیین می کند. میزان این شهریه به دو عامل بستگی خواهد داشت:

رشته
سال ورود
شهریه ثابت به نوع رشته شما بستگی دارد و با رشته دیگری تفاوت خواهد داشت، هم چنین شهریه ثابت از سال ورود شما تا پایان تحصیل یکسان محاسبه می شود. لازم به ذکر است در صورتی که سنوات تحصیلی شما از حد مجاز بیشتر شود، شهریه ثابت مطابق با تغییرات سال جدید اعمال خواهد شد.

دومین عامل در شهریه دانشگاه آزاد، شهریه متغیر است. شهریه متغیر نیز بستگی به تعداد واحدهای انتخابی و نوع دروس انتخابی شامل دروس تئوری، عملی، تخصصی یا پایه دارد. در هر نیمسال تحصیلی نیز شهریه متغیر با افزایش چند درصدی همراه است.
با توجه به اینکه در سالیان اخیر رشته پرستاری یکی از رشته های پر طرفدار با متقاضیان بسیار بالا شده است، دانشگاه سراسری پاسخگوی پذیرش این تعداد داوطلب نیست. به جز دانشگاه سراسری روزانه مابقی دانشگاه ها شامل دانشگاه آزاد و پردیس های خودگردان مشمول پرداخت شهریه هستند. اطلاع از میزان شهریه برای متقاضیان کنکور بسیار حائز اهمیت است. زیرا پس از پذیرش و ثبت نام اصلی در صورت انصراف از رشته پرستاری، دانشجویان ملزم به پرداخت جریمه هستند. دانشگاه آزاد در سه مقطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری پرستاری دانشجو جذب می کند. مهاجرت تحصیلیشهریه دانشگاه آزاد از دو بخش تشکیل می شود: شهریه ثابت شهریه متغیر مهاجرت تحصیلیشهریه ثابت شامل شهریه است که هر ساله دانشگاه تعیین می کند. میزان این شهریه به دو عامل بستگی خواهد داشت: رشته سال ورود شهریه ثابت به نوع رشته شما بستگی دارد و با رشته دیگری تفاوت خواهد داشت، هم چنین شهریه ثابت از سال ورود شما تا پایان تحصیل یکسان محاسبه می شود. لازم به ذکر است در صورتی که سنوات تحصیلی شما از حد مجاز بیشتر شود، شهریه ثابت مطابق با تغییرات سال جدید اعمال خواهد شد. دومین عامل در شهریه دانشگاه آزاد، شهریه متغیر است. شهریه متغیر نیز بستگی به تعداد واحدهای انتخابی و نوع دروس انتخابی شامل دروس تئوری، عملی، تخصصی یا پایه دارد. در هر نیمسال تحصیلی نیز شهریه متغیر با افزایش چند درصدی همراه است.