لیست رشته های بدون کنکور دانشگاه های دولتی اصفهان ۱۴۰۰


شاید شما هم بدانید که تعدادی از دانشگاه های دولتی بدون کنکور دانشجو جذب می کنند. جذب دانشجویان بدون کنکور، سالیانه با شرایط اعلام شده در دفترچه صورت می گیرد. در ثبت نام بدون کنکور سوابق تحصیلی یکی از عوامل بسیار مهم است.

ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه نیمه دولتی پیام نور و دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی بسیار رایج است. اما برخلاف تصور بسیاری از داوطلبان، دانشگاه های دولتی وسراسری نیز بدون کنکور ثبت نام می کنند. در دانشگاه های سراسری شما به صورت روزانه وشبانه می توانید مشغول به تحصیل شوید.

در صورت تحصیل شبانه دانشجو ملزم به پرداخت شهریه به دانشگاه سراسری است. بدین ترتیب ظرفیت دانشگاه های سراسری بالا رفته است و سالیانه داوطلبان بیشتری برای تحصیل در بهترین دانشگاه های ایران می توانند اقدام کنند.

شرایط ثبت نام بدون کنکور در «دفترچه ثبت نام بدون آزمون» کاملا درج شده است. این دفترچه یک ماه قبل از ثبت نام در سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است. داوطلبان می توانند قبل از نام نویسی با مطالعه کامل این دفترچه و کسب اطلاعات آماده ثبت نام بشوند.

داوطلبانی که درنیمه اول سال یعنی مهرماه موفق به ثبت نام در کنکور بدون آزمون نشدند، می توانند در تکمیل ظرفیت بهمن ماه شرکت کنند. بدین وسیله داوطلبان با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ثبت نام در نیمه دوم سال می توانند از بهمن ۱۴۰۰ مشغول به تحصیل بشوند.
شاید شما هم بدانید که تعدادی از دانشگاه های دولتی بدون کنکور دانشجو جذب می کنند. جذب دانشجویان بدون کنکور، سالیانه با شرایط اعلام شده در دفترچه صورت می گیرد. در ثبت نام بدون کنکور سوابق تحصیلی یکی از عوامل بسیار مهم است. ثبت نام بدون کنکور در دانشگاه نیمه دولتی پیام نور و دانشگاه ها و موسسات غیر انتفاعی بسیار رایج است. اما برخلاف تصور بسیاری از داوطلبان، دانشگاه های دولتی وسراسری نیز بدون کنکور ثبت نام می کنند. در دانشگاه های سراسری شما به صورت روزانه وشبانه می توانید مشغول به تحصیل شوید. در صورت تحصیل شبانه دانشجو ملزم به پرداخت شهریه به دانشگاه سراسری است. بدین ترتیب ظرفیت دانشگاه های سراسری بالا رفته است و سالیانه داوطلبان بیشتری برای تحصیل در بهترین دانشگاه های ایران می توانند اقدام کنند. شرایط ثبت نام بدون کنکور در «دفترچه ثبت نام بدون آزمون» کاملا درج شده است. این دفترچه یک ماه قبل از ثبت نام در سایت سازمان سنجش قابل مشاهده است. داوطلبان می توانند قبل از نام نویسی با مطالعه کامل این دفترچه و کسب اطلاعات آماده ثبت نام بشوند. داوطلبانی که درنیمه اول سال یعنی مهرماه موفق به ثبت نام در کنکور بدون آزمون نشدند، می توانند در تکمیل ظرفیت بهمن ماه شرکت کنند. بدین وسیله داوطلبان با مراجعه به سایت سازمان سنجش و ثبت نام در نیمه دوم سال می توانند از بهمن ۱۴۰۰ مشغول به تحصیل بشوند.