لیست رشته های دانشگاهی هنر


رشته های دانشگاهی هنر را می توان جز دسته ای  از رشته ها دانست که نسبت به دیگر رشته ها تنوع کمتری را دارد . البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که رشته های تاپ هنر طرفداران و مخاطبان ثابت خود را دارند . برای اینکه بتوان در آزمون رشته های هنر رشته های پر طرفدار را قبول شد لازم است رتبه های بالایی را در آزمون سراسری هنر بدست آورد . رشته های دانشگاهی هنر بر عکس دیگر رشته ها و گروه ها تعداد دانشگاه هایی که دارند کمتر می باشد ، و در بعضی از شهر ها متاسفانه هیچ دانشگاهی برای رشته های هنر وجود ندارد و از این رو متقاضان اهل این شهر ها ناچارند برای رشته های تاپ هنر به شهر های دیگر نقل مکان کنند و از محل سکونت خود دور شوند . البته برای متقاضیانی که تمایل زیادی به تحصیل در این رشته ها دارند موضوعی حل شده می باشد .
رشته های دانشگاهی هنر را می توان جز دسته ای از رشته ها دانست که نسبت به دیگر رشته ها تنوع کمتری را دارد . البته نباید این موضوع را نادیده گرفت که رشته های تاپ هنر طرفداران و مخاطبان ثابت خود را دارند . برای اینکه بتوان در آزمون رشته های هنر رشته های پر طرفدار را قبول شد لازم است رتبه های بالایی را در آزمون سراسری هنر بدست آورد . رشته های دانشگاهی هنر بر عکس دیگر رشته ها و گروه ها تعداد دانشگاه هایی که دارند کمتر می باشد ، و در بعضی از شهر ها متاسفانه هیچ دانشگاهی برای رشته های هنر وجود ندارد و از این رو متقاضان اهل این شهر ها ناچارند برای رشته های تاپ هنر به شهر های دیگر نقل مکان کنند و از محل سکونت خود دور شوند . البته برای متقاضیانی که تمایل زیادی به تحصیل در این رشته ها دارند موضوعی حل شده می باشد .