مدارک لازم برای مجوز مهد کودک چیست؟


مدارک لازم برای مجوز مهد کودک توسط سازمان های مربوطه اعلام میگردد. متقاضیانی که تمایل به اخذ مجوز مهد کودک دارند باید تمام این مدارک را زمان تعیین شده، آماده نمایند. همانطور که می دانید دریافت مجوز مهد کودک از چندین مرحله ی مختلف تشکیل شده است. در اولین مرحله باید نسبت به دریافت موافقت نامه اصولی تا سیس مهد کودک اقدام شود.