معدل در کنکور سراسری ۱۴۰۰ چه تاثیری دارد؟


کنکور سراسری و کنکور دانشگاه آزاد از سال ۹۲ با هم تلفیق شدند و داوطلبان از آن زمان، تنها در یک آزمون شرکت می کنند که توسط سازمان سنجش کشور برگزاری می شود. اما چیز دیگری هم به کنکور سراسری افزوده شده است که موجب سردرگمی و اضطراب بسیاری از داوطلبان شده است: تاثیر معدل در کنکور