معرفی رشته زیست شناسی


انسان ها از دوران باستان علاقه خود را به علوم طبیعی و کاوش درباره جانداران نشان داده بودند که بعدها به نام رشته زیست شناسی شهرت گرفت.

در تعریف رشته زیست شناسی می توان گفت که رشته زیست شناسی به شناخت همه موجودات زنده اعم انسان ها، گیاهان و جانوران و تاثیر آن ها در زندگی بشر می پردازد.

می توان گفت این رشته یکی از قدیمی ترین رشته های بشری است و تا به امروز هم تحقیق و کاوش در این مورد این رشته همچنان وجود دارد.

در گذشته نیز دانشمندانی به مانند جالینوس در روم، آیورودا پزشک مصری و ابن سینا به مطالعه و تحقیق در این مورد پرداختند و دستاورد های زیادی در این رشته به جای گذاشتند.

اگر این رشته برای شما جذاب است، تا پایان این مطلب همراه ما باشید؛ چون ما در این مطلب همه اطلاعات لازم در مورد این رشته را در اختیار شما قرار می دهیم و شما را به صورت کامل با این رشته آشنا می کنیم.

در دوران رنسانس نیز علاقه به علوم طبیعی سبب توجه به علوم زیست شناسی شد و کسانی نظیر ویلیام هاروی، کارل لینه و بوفون در این رشته علم خود را نشان دادند.

در قرن نوزدهم و همزمان با ورود به عرصه صنعتی علم زیست شناسی به عنوان یک علم آزمایشگاهی به دانشگاه ها و مراکز عالی راه یافت.

طی یک قرن اخیر علم زیست شناسی به کشورمان ایران نیز راه یافت و از سال ۱۳۰۷ شمسی در مرکز آموزشی به نام دارالمعلمین عالی تدریس شد و رشته آموزشی آن نیز تحت عنوان رشته طبیعی در دانشکده علوم دانشگاه تهران در سال ۱۳۱۳ تدریس شد.

همچنین از سال ۱۳۸۴ گروه زیست شناسی دانشگاه تهران به دانشکده زیست شناسی تغییر پیدا کرد. امروزه رشته زیست شناسی نیز به تدریج در دانشگاه های مختلف ایران توسعه یافته و دانشجو می پذیرد.

زیست شناسان را می توان به عنوان پیشوای علوم تجربی دانست.

مطالعات آنان در زمینه سلول ها و مولکول ها، گیاهان و جانوران و تمامی موجودات زنده اطلاعات بسیاری را در اختیار سایر علوم قرار داده است. این اطلاعات در حوزه های مختلف علوم برای بهبود شرایط زندگی بشر و پیشبرد اهداف آنان استفاده می شود.