معرفی رشته گیاهان دارویی (شاخه ها و کلیه دروس)

در طب سنتی قدیم، داروها از گیاهان بدست می آمدند حتی در ایران قبل از اسلام نیز گیاه شناسی سابقه طولانی داشته است. گیاهان دارویی یکی از رشته هایی است که حتی امروزه هم در دانشگاه ها تدریس می شود که رشته مورد علاقه بسیاری از افراد قرار می گیرد و یک رشته جذاب محسوب می شود.

امروز می خواهیم در این مقاله شما را با رشته گیاه شناسی آشنا کنیم و در مورد آن برای شما توضیح دهیم پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید.

این رشته در دانشگاه های سراسری و آزاد ارائه می شود در ادامه می توانید اطلاعات کامل در مورد این رشته را می خوانیم. امروزه ۸۰ درصدکشور ها داروهای گیاهی را جایگزین داروهای شیمیایی کرده اند.

شاخه های رشته گیاهان دارویی
تولید و بهره برداری گیاهان دارویی

شناخت گیاهان دارویی

صنعت گیاهان دارویی و مسائل پس از برداشت
در طب سنتی قدیم، داروها از گیاهان بدست می آمدند حتی در ایران قبل از اسلام نیز گیاه شناسی سابقه طولانی داشته است. گیاهان دارویی یکی از رشته هایی است که حتی امروزه هم در دانشگاه ها تدریس می شود که رشته مورد علاقه بسیاری از افراد قرار می گیرد و یک رشته جذاب محسوب می شود. امروز می خواهیم در این مقاله شما را با رشته گیاه شناسی آشنا کنیم و در مورد آن برای شما توضیح دهیم پس در ادامه این مقاله با ما همراه باشید. این رشته در دانشگاه های سراسری و آزاد ارائه می شود در ادامه می توانید اطلاعات کامل در مورد این رشته را می خوانیم. امروزه ۸۰ درصدکشور ها داروهای گیاهی را جایگزین داروهای شیمیایی کرده اند. شاخه های رشته گیاهان دارویی تولید و بهره برداری گیاهان دارویی شناخت گیاهان دارویی صنعت گیاهان دارویی و مسائل پس از برداشت