منابع آزمون دکتری قرآن و حدیث ۱۴۰۰


بر اساس آخرین اخبار مواد امتحانی کنکور دکتری رشته علوم قرآن و حدیث ۱۴۰۰، از میان دروس دوره های کارشناسی و کارشناسی ارشد طرح شده و در این میان دروس استعداد تحصیلی و زبان عمومی که در تمامی رشته های آزمون دکتری مشترک هستند، در آزمون دکتری رشته الهیات علوم قرآن و حدیث نیز مورد سوال قرار می‌ گیرند.

با ادغام آزمون های دانشگاه های سراسری و آزاد از سال ۱۳۹۶، داوطلبان کنکور سراسری در یک مرحله آزمون شرکت کرده و منابع یکسانی را برای شرکت در آزمون ها مطالعه می کنند.

هر ساله سر فصل دروس و اطلاعات آن در دفترچه راهنمای کنکور دکتری ذکر شده و داوطلبان بر اساس مواد امتحانی، منابع و کتب کمک درسی برای رشته خود را تهیه می کنند.

کنکور دکتری رشته علوم قرآن و حدیث مختص دانشجویانی است که در گرایشات رشته های علوم قرآن و حدیث در مقطع کارشناسی ارشد فارغ التحصیل شده باشند. اطلاعات مربوط به منابع آزمون در مقاله فوق توضیح داده شد.