نحوه ورود به سامانه گلستان دانشگاه اصفهان


دانشگاه اصفهان یکی از برترین دانشگاه های سراسری کشور است. این مرکز آموزشی رتبه علمی بسیار خوبی در جهان داشته و جزو موسسات آموزشی برتر در ایران محسوب می شود. تمامی دانشجویان دانشگاه اصفهان، برای انجام کلیه امور دانشگاهی و آموزشی، باید از سامانه جامع گلستان این دانشگاه استفاده کنند.

قطعا نام سامانه جامع گلستان را زیاد شنیده اید. این سامانه در بسیاری از دانشگاه ها از جمله، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه الزهرا و … استفاده می شود و دانشجویان امور آموزشی خود را در آن انجام می دهند.

نکته ای که بسیار به آن باید توجه کرد این است که سامانه گلستان دانشگاه اصفهان با سایر سامانه های دیگر اشتباه گرفته نشود. درست است که در ظاهر همه آنها شبیه هم هستند اما لینک ورود کاملا متفاوتی دارند.
دانشگاه اصفهان یکی از برترین دانشگاه های سراسری کشور است. این مرکز آموزشی رتبه علمی بسیار خوبی در جهان داشته و جزو موسسات آموزشی برتر در ایران محسوب می شود. تمامی دانشجویان دانشگاه اصفهان، برای انجام کلیه امور دانشگاهی و آموزشی، باید از سامانه جامع گلستان این دانشگاه استفاده کنند. قطعا نام سامانه جامع گلستان را زیاد شنیده اید. این سامانه در بسیاری از دانشگاه ها از جمله، دانشگاه پیام نور، دانشگاه فرهنگیان، دانشگاه الزهرا و … استفاده می شود و دانشجویان امور آموزشی خود را در آن انجام می دهند. نکته ای که بسیار به آن باید توجه کرد این است که سامانه گلستان دانشگاه اصفهان با سایر سامانه های دیگر اشتباه گرفته نشود. درست است که در ظاهر همه آنها شبیه هم هستند اما لینک ورود کاملا متفاوتی دارند.