هر آنچه در مورد المپیاد ریاضی باید بدانیم


المپیاد ریاضی (IMO) قدیمی ترین المپیاد علمی جهان است که دارای ۶ مسئله و ۴۲ امتیاز برای دانش آموزان مقطع دبیرستان است.

المپیاد ریاضی از همان آغاز، میراث غنی از خود برجای گذاشته است و به عنوان اوج رقابت ریاضیاتی، خود را بین دانش آموزان مقطع دبیرستانی، اثبات کرده است.

نخستین المپیاد جهانی ریاضی در سال ۱۹۵۹ در رومانی برگزار شد. همه ساله (به جز سال ۱۹۸۰) المپیاد ریاضی از ۱۰۰ کشور برگزار شده است.