پذیرش بدون کنکور دانشجو در رشته های مامایی، هوشبری، اتاق عمل، تکنسین دندان و علوم آزمایشگاهی

پیراپزشکی بدون کنکور، در صورتی که مایل هستند بدون کنکور در رشته های پیراپزشکی مشغول به تحصیل شوید، ادامه این مطلب را دنبال کنید.

رشته های پیراپزشکی به دلیل بازار کار مناسب و نیاز همیشگی جوامع به آن، متقاضیان زیادی دارد. یکی از دغدغه های فکری داوطلبان این است که آیا می شود بدون کنکور در رشته های پیراپزشکی تحصیل کرد یا خیر؟

لازم است بدانید که برای جلوگیری از اشباع شدن بازار کار رشته های پیراپزشکی، سازمان سنجش و وزارت علوم مجوز برای پذیرش بدون کنکور در این رشته ها را نمی دهد. به شکلی که دانشگاه علمی کاربردی، دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات غیرانتفاعی نیز حق ندارند بدون کنکور در این رشته ها دانشجو پذیرش کنند.