چگونه برنامه ریزی درسی را انجام دهیم ؟


برنامه ریزی درسی واژه ای است که از همان ابتدای تحصیلات دبستانی با آن آشنا می شویم . برنامه ریزی درسی برای تمام دوره های تحصیلی لازم است و چیزی نیست که مربوط به تحصیلات مقطع خاصی و یا حتی آزمون خاصی شود . البته سیستم برنامه ریزی های درسی با توجه به هدفی که هر شخص نسبت به شرایطش دارد می تواند متفاوت باشد . بهتر است از همان ابتدا در دوره دبستان دانش آموزان با برنامه ریزی های درسی ، نحوه زمان بندی برای آن ، و دیگر عوامل پیرامون آن آشنا شوند تا در مقاطع بالاتر به مشکل بر نخورند و از طرف دیگر از همان ابتدا به برنامه ریزی درسی عادت کنند تا در موقع نیاز مانند امتحانات نهایی و آزمون های ورودی دانشگاه ها ، این موضوع برای آن ها غریب نباشد .