سئوسایت

به منظور بهبودیابهینه سازی عملکرد سایت شما براساس استاندارهای موتورهای جستجومانندگوگل وبرای جذب بازدیدکنندگان بیشتر از این روش انجام میشود. فاکتورهای مهمی در سئو سایت شما تاثیرگذارند، از کلمات کلیدی بکار رفته در متن و محتوا تا لینک‌های ورودی به سایت شما از سایت‌های دیگر، گاهی اوقات بدست آوردن اطمینان از ساختار مناسب سایت شما برای موتورهای جستجو را سئو نامگذاری می کنیم.

مهمترین سوال که کاربران ازخودمیپرسن اینه که سئوچیست؟سئومجموعه کارهایی است که درطراحی سایت تعیین کردن راهکارمحتوایی یعنی تولیدمحتواانجام میدهیم تاجایگاه بهتری درنتایج گوگل بدست آوریم وبازدیدکننده بیشتری داشته باشیم.

مفهوم سئوسایت فقط مربوط به موتورهای جستجو نیست بلکه مناسب ساختن سایت برای بازدیدکنندگان نیز از خصوصیات اصلی آن میباشد. بطوریکه در چند سال اخیر سیاست‌های گوگل با انتظارات بازدیدکنندگان از سایت‌ها هم طرف شده است.

بیشتر مخاطبان اینترنتی صفحات مورد نظر خود را از موتورهای جستجوی اصلی مانند گوگل، بینگ و یاهو پیدا میکنند. از این‌ طرف سئو مناسب کلیداصلی شما برای رسیدن به بازدید بیشتر است. علاوه براین موتورهای جستجو همان چیزی را در اختیار کاربران قرار میدهند که آنها بدنبالش هستند، به همین دلیل در مقایسه با تبلیغات اینترنتی مشتریان اعتماد زیادتری به سایت ما خواهند داشت و این کار نشان میدهد که ارزش سئو چیست و چرا باید به آن توجه بسزایی کرد.

سئو یا بهینه سازی یک سایت فرآیندی زمانبر و پی درپی است. روش های زیادی برای کسب جایگاه بهتر در نتایج گوگل وجود دارد که هر کدام میتوانند تاثیر مثبتی در این فرآیند داشته باشند. برای موفقیت در سئو سایت نیازمند 3 بازوی اصلی هستیم که عبارتند از:سئوتکنیکال وبازاریابی محتواولینک سازی هدفمندمیباشند.که هرکدام توضیح مختصری دارندکه به آنهامی پردازیم سئوتکنیکال یعنی استانداردکردن کدنویسی سایت، رعایت اصول سئو در طراحی سایت، نشانه گذاری استاندارد، بهینه کردن سرعت سایت، طراحی نسخه ریسپانسیو و مواردی از این دست را سئو تکنیکال می نامیم.وبازاریابی محتوایعنی بایدبتوانیم محتوای خودمان رادرزمینه سئو سایت آماده کنیم.ولینک سازی هدفمندیعنی اینکه رعایت استانداردهای سئو تکنیکال و تولید محتوای ارزشمند میتواند شما را به صفحه اول نتایج گوگل برسانند ولی برای بدست آوردن رتبه اول و رقابت با سایت های قدیمی تر شما لازمه که لینک سازی خارجی برای سایت خود فراهم کنید.