آشنایی با فتوسل مشعل گازی

چشم الکتریکی یا فتوسل در داخل محفظه ای در بدنه مشعل طوری نصب می گردد که بتواند داخل دیگ و شعله را بخوبی ببینید.در ساختمان فتوسل از نیمه هادی ها استفاده شده است.

مانند ژرمانیوم،که بر اثر تابش نور الکترون های مدار خارجی تحریک می شود و خاصیت هدایت پذیریشان زیاد می شود و جریان برق عبور می کند.مطابق شکل زیر یک فتوسل از صفحه کوچک سرامیکی که روی آن ماده ای ( سولفید کادمیم ) بصورت مارپیچ مالیده شده ، تشکیل شده است. که دوسر مارپیچ توسط دو رشته سیم به رله متصل می گردد این مجموعه در داخل یک محفظه شیشه ای قرار دارد.

سولفید کادیوم به نور حساسیت دارد و هنگامی که نور به آن نمی رسد مقاومت الکتریکی آن خیلی بالا می رود ( حدود دو مگا اهم که اهم متر آن را بی نهایت نشان می دهد ) و بر عکس ، زمانی که نور به آن تابش کند مقاومت الکتریکی آن بسیار کاهش می یابد ( حدود 600 اهم ).

بنابراین وقتی مشعل روشن است فتوسل نور را دریافت کرده و مقاومت مارپیچ کاهش می یابد و در نتیجه جریان القایی ضعیفی در مدار رله برقرار می شود و وقتی مشعل خاموش می شود و برقی به فتوسل نمی رسد مقاومت الکتریکی مارپیچ فوق العاده بالا بوده و جریانی به پایه 2 رله نمی رسد و اصطلاحا رله ری ست می کند.

فتوسل ها پس از یک زمان مشخص بعد از رویت جرقه شروع بکار می کنند و در کنترل مشعل گازی قرار می گیرند. این چشم ها در زمانی کمتر از 0.08 ثانیه بعد از خاموش شدن مشعل ، مشعل را از کار می اندازند.