آموزش نصب رادیاتور

رادیاتور چپیست؟

رادیاتور از نظر جنس سه نوع اند :

رادیاتو چدنی

رادیاتور فولادی

رادیاتور آلومینیومی

تنه اصلی هر سه نوع از اتصال صفحات فلزی به یکدیگر تشکیل شده است که با عبور آب گرم از داخل آن صفحات ، سطوح خارجی رادیاتور گرم می شود و در اثر وزش طبیعی کنوکسیون و تشعشع،گرما را به محیط انتقال می دهد.

با کم و زیاد کردن صفحه های فلزی ( پره ها ) ، می توان میزان حرارت دهی رادیاتور را تغییر داد.

رادیاتور ها را معمولا زیر پنجره و نزدیک دیوارهای خارجی قرار می دهند. فاصله نصب رادیاتور از دیوار بین 3 الی 5 سانتی متر فاصله آن از کف ، حدود 5 سانتی متر است.فاصله از کف،با قرار گرفتن رادیاتور آلومینیومی بر روی پایه و فاصله از دیوار ،با بست رادیاتور ایجاد می شود.

نصب رادیاتور

به طور کلی برای اینکه عمل گردش هوا در اتاق بهتر صورت گیرد و تمامی قسمت ها گرم بمانند ،باید رادیاتور ها بر روی دیوار خارجی در زیر پنجره ها و یا در کنار درهای خروجی نصب گردند. به این ترتیب با صعود هوای گرم از رادیاتور ،هوای سرد نفوذی نیز با آن بالا می رود و محل های نزدیک پنجره هم به خوبی گرم خواهد ماند.ولی اگر بر روی دیوار داخلی،دور از پنجره قرار داده شود ، هوای گرمی که از رادیاتور صعود می نماید در نزدیکی پنجره،پس از سرد شدن نزول می کند و با هوای سرد نفوذی مخلوط می شود و سپس از قسمت پایین به طرف رادیاتور حرکت می نماید ، در نتیجه همیشه هوای سردی را در قسمت کف احساس خواهیم کرد.