انتخاب سایز مناسب چیلر ساختمان

چیلر دستگاهی نسبتا گران قیمت و پر استهلاک ، اما با مزایای خوب و منحصر به فرد بوده و زمانی که قصد داریم از یک چیلر برای سرمایش ساختمان استفاده میکنیم باید در انتخاب سایز مناسب چیلر ساختمان دقت بیشتر انجام دهیم .

انتخاب سایز مناسب چیلر ساختمان باید مطابق با ظرفیت مورد نیاز باشد و انتخاب چیلر با ظرفیت خیلی بیشتر یا کمتر از حد نیاز موجب بروز برخی مشکلات خواهد شد . انتخاب چیلر بزرگتر از حد نیاز برای ساختمان فارغ از تحمیل هزینه بی مورد به پروژه ، باعث کارکرد دستگاه در حالت پاره بار و روشن و خاموش شدن مکرر دستگاه میشود که این مساله هم باعث افزایش استهلاک دستگاه شده و هم موجب افزایش مصرف انرژی.