انواع داکت اسپلیت

دستگاه هایی که در ایران مورد استفاده قرار می‌گیرند تماما به صورت سقفی هستند. در تعداد انگشت شماری از پروژه‌ها از دستگاه‌های پنل عمودی که داخل دیوار و یا داکت قرار می گیرند استفاده شده است که کانال آنها پس از خروج از دستگاه به داخل سقف کاذب هدایت شده و مانند مدل سقفی توزیع می‌شود. مدل عمودی دستگاه داکت اسپلیت در ایران استفاده و تولید نمی‌شود و واردکنندگان هم این دستگاه‌ها را وارد نمی کنند.

داکت اسپلیت ها در انواع اینورتر دار و بدون اینورتر تولید می شوند. اغلب مدل های اینورتر دار با گاز مبرد R410 تولید می‌شوند.

مدل های بدون اینورتر این دستگاه با گاز مبرد R410 و 22R تولید می‌شوند.

مدل دیگری از این دستگاه در نوع حاره‌ای یا گرمسیری یا همان داکت اسپلیت هایسنس تروپیکال است که اغلب با گاز مبرد 22R عمل می‌کنند.