انواع مبدل حرارتی

مبدل های حرارتی همه با عبور دادن یک سیال داغ و یک سیال سرد از دو طرف مقابل یک قطعه فلز کار می کنند. گرمای یک سیال از فلز (که رسانای حرارتی است) به سیال دیگر بدون تماس سیالات عبور می کند. سرعت بالای سیال، تلاطم زیاد، مساحت سطح بالا و اختلاف دما زیاد، همگی به انتقال حرارت کارآمدتر کمک می کنند. با این حال، طرح های مختلف بسته به کاربرد، کارآمدتر از سایرین هستند.

سه نوع متداول مبدل حرارتی وجود دارد. همه آنها می توانند در انواع کاربردهای انتقال حرارت موثر باشند، اما بهینه سازی راندمان، هزینه و فضا بستگی زیادی به فرآیند خاصی دارد که در آن مبدل حرارتی نصب شده است.

انواع مبدل حرارتی

1-مبدل حرارتی صفحه‌ای ( plate heat exchanger )

2-مبدل حرارتی پوسته و لوله ( Shell and tube heat exchanger )

3-مبدل حرارتی دو لوله (لوله‌ای) ( two-pipe heat exchanger )

4-مبدل حرارتی هوا خنک فین دار یا همان رادیاتور‌ها (Extended Surface heat )