برج خنک کننده چگونه کار می کند؟

برج خنک کننده یک مبدل حرارتی است که در داخل آن گرما با تماس آب و هوا از آب خارج می شود. انتقال حرارت از طریق تبادل حرارت بین هوا و آب و از طریق تبخیر قسمت کوچکی از آب که نیاز به خنک شدن دارد، صورت می گیرد. این اجازه می دهد تا دمای کمتر از دمای محیط خنک شود، که یک مزیت مهم در مقایسه با کولرهای خشک است.

در نتیجه، برج خنک کننده دودکشی نیست که دود تولید کند. غباری که در بالای یک برج خنک کننده دیده می شود بخار معمولی با ترکیبی مشابه ابر معمولی است.

انواع

برج های خنک کننده را می توان به انواع مختلف تقسیم کرد: بر اساس نوع فن، شکل، جریان یا کارایی آب، ترکیب آب خنک کننده... طبقه بندی اصلی بر اساس نوع مدار خنک کننده است که عملکرد دقیق آن را تعیین می کند. برج خنک کننده.

طبقه بندی اصلی برج خنک کننده بر اساس معیارهای زیر است:

پیش نویس طبیعی یا مکانیکی

پیش نویس القایی یا اجباری

مدار خنک کننده باز، بسته یا هیبریدی (کولر آدیاباتیک)

نوع مدار خنک کننده فرآیند دقیق تبادل حرارت را تعیین می کند.